Cases & Samarbejdspartnere 

 

Lige siden opstarten af TechKnow har der været et tæt samarbejde med industrien.
Både i forhold til udvikling af maskiner og identificering af problemstillinger i branchen.  

Vores samarbejdspartnere er alle nogle af de førende aktører i affaldsbranchen og har alle, ligesom TechKnow, ambitiøse målsætninger om en grønnere fremtid. Nogle af TechKnow’s vigtigste samarbejdspartnere er vist herunder 

Der er fra affaldsbranchen stor interesse for at teste TechKnow’s sorteringsmaskiner og du kan læse om nogle af de sorteringsopgaver TechKnows maskiner har løst. 
Kunne du/I tænke Jer at afprøve sorteringsmaskiner på Jeres eget affald skal I være velkomne til at tage kontakt til os. 

Ragn Sells er en større nordisk koncern, der beskæftiger sig med en bred vifte indenfor affaldshåndtering – bl.a. plast-, pap og papir-, mad- og elektronikaffald.   
Deres afdeling i Nørresundby har i en periode på 5 måneder lejet TBS 45 til en specifik sorteringsopgave på et plastikprodukt (PP) fra et større sorteringsanlæg i Danmark.
PP-affaldet skulle fra sorteringsanlægget være en ren hård fraktion, men der var desværre store mængder blød plastik. Da Ragn Sells skulle bruge en ren hård PP-fraktion, blev TBS 45 lejet til at fjerne det bløde plastik fra affaldet. 

TBS45 blev leveret og indreguleret til at levere en ren hård og en ren blød fraktion som Ragn Sells kunne anvende i et videre forløb. 

Sorteringsmaskiner TBS45 - Techknow
Beregning og analyse

Vejle Kommune er landets 5. største kommune på indbyggertal og har derfor store mængder affald, der skal håndteres dagligt. Ressourcer & Genbrug er gruppen i kommunen, der varetager håndtering af borgernes affald.  
TBS Combi blev lejet ind i 2 måneder for at undersøge mulighederne for at lave en transportoptimering af affaldsfraktionen plast-metal. 

TBS Combi blev leveret og indreguleret til at levere 3 fraktioner. En fraktion med hård plast og metal, en med blød plast og en soldfraktion med alle emner under 35 mm.  De tre fraktioner kan herfra komme i individuelle udbud til sorteringsanlæg, og dermed muliggør effektiv sortering i Danmark.  

 

Her bor vi

Industritoften 31

8660 Skanderborg 

Tøv ikke med at kontakte os på telefon eller mail